Gasni ventil 22s/v

Gasni ventili za restoranske šporete, kapilare, piloti plamena, piezo upaljači

Gasni ventili za profesionalne šporete na gas.

Kontakt osoba: Bojana Simonović, 062 419631