Baterije, slavine i ventili za profesionalne restoranske kazane

Jednoručne i dvoručne baterije, slavine, ventili za profesionalne restoranske uređaje za kuvanje hrane kapaciteta 100, 150, 200 i 300 lit (hermetik i nehermetik)