Mehanizmi poklopca za kazane

Mehanizmi poklopca za profesionalne restoranske kazane kapaciteta 100 lit, 150 lit, 200 lit, 300 lit (hermetik i nehermetik)

Kontakt osoba za rezervne delove: Bojana Simonović, 062 419 631