Sigurnosni ventili za kuhinjske kazane

Sigurnosni ventili za hermetik kazan, Sigurnosni ventil za autoklove Komplet sigurnosni ventili za uređaje za kuvanje hrane

Kontakt osoba za rezervne delove: Bojana Simonović, 062 419 631