Mобильная кухня

Pokretna kuhinja

Pokretna kuhinja je namenjena za pripremu hrane u ratnim i mirnodopskim uslovima, na vežbama, kampovanjima, u različitim vremenskim i terenskim uslovima. Hrana se može pripremati kuvanjem, pečenjem i prženjem. Pripremanje obroka može se vršiti na jednom mestu (stacionarno) ili u pokretu (kamionskom vučom, vozom itd.). Pokretna kuhinja se koristi korišćenjem dizel goriva, čvrstog goriva ili kombinacijom. Pokretna kuhinja PK model se sastoji od sledećih celina: kuhinja, podvoz, skladišni odeljak za dodatke, oprema, alat i rezervni delovi.

PK200 PK250 PK300 PK350 PK400 PK450 PK500
Kazan 100 lit indirektno zagrevanje 2 2 3 2
Kazan 100 lit direktno zagrevanje 1 1 1
Pećnica sa 2 klizača GN2/1 2 2 1 1
Grejna ploča/ Friteza 2 2 1 1
Kazan 140 lit indirektno zagrevanje 2 2 1 3
Kazan 140 lit direktno zagrevanje 1 1