Električni kazan sa okruglom posudom

Električni kazan sa okruglom zapremine 100 litara.
Dimenzija uređaja: 800/900/900 mm. Težina uređaja: 100 kg.
Dimenzija posude: fi. 600×415 mm.Priključna snaga: 15 kW. Priključni napon: 400V 3N AC
* indirektno grejanje; Konstrukcione osobine: Kućište uređaja-podkonstrukcija i spoljne površine izrađeni od nerđajućeg lima AiSi304. Gornja radna površina debljine 60mm sa radijusom R=8 mm; Na bočnim stranama radne površine otvori za opcionu ugradnju higijensko-zaštitnih al.lajsni ili za međusobno spajanje više termičkih uređaja. Gornja radna površina sa udubljenjem i otvorom za sakupljanje i odvod prosutih tečnosti.Unutrašnja posuda i poklopac izrađeni od nerđajućeg lima AiSi304. Poklopac kazana sa mogućnošću samostalnog stajanja u bilo kom položaju otvaranja – uravnotežen oprugama i pričvršćen na kućištu sa šarkama. Dno posude izrađeno od nerđajućeg čelika AiSi316Ti otpornog na soli. Debljina upotrebljenih materijala za izradu: gornje površinekazana 1,5 mm. sa Scotsh Brite površinom, zidovi posude kazana i dno kazana debljine 2 mm. Dugme za uključenje i regulaciju temperature, sa kućištem posteljicom,koje sprečeva prodor prosutih tečnosti prema prekidačima i unutrašnjoj instalaciji. Prekidač sa termostatom sa 5 položaja (0, 1, 2, 3,4). Na komadnoj tabli smešteno ‘full power’ taster dugme, kojim se uključuje/isključuje režim konstantnog rada svih grejača, radi postizanja brzog vrenja sadražaja kuvanja. Nadpritisak u duplikatoru (DO 0,5 bar), regulisan sigurnosnom armaturom sa manometrom. Punjenje duplikatora pomoću dvoručne mešajuće baterije, kroz poseban otvor sa poklopcem, spregnut sa sigurnosnom armaturom. Ispustni ventil-konusni, sa navojem 2“, izrađen od mesinga, sa hrom zaštitnim slojem. Na prednjoj strani uređaja leptir slavina za kontrolu nivoa vode u duplikatoru.Na desnoj strani radne površine kazana, pored poklopca, smeštanea mešajuća baterija za dovod tople/hladne vode u posudu za pripremu hrane. Kazan je sa ugrađenim sigurnosnim suvim grejačem, koji u slučaju nedovoljne količine vode u duplikatoru, isključuje rad glavnih grejača.
Kazan je sa ugrađenim sigurnosnim termostatatima, koji isključe strujni tok,ukoliko radni termostat sa prekidačem ne isključi rad grejača na 120⁰ C. Pristup do sigurnosnih termostata moguć samo uz upotrebu fabričkih alata od strane ovlašćenih servisera. Kazan je sa kontrolnom lampicom koja upozorava na nedovoljnu količinu vode u duplikatoru i sa signalnom lampicom koja pokazujerad grejača; Regulacione nogice štelujuće po visini.

Proizvođač: „Termogen“ doo,Dobanovci
Model: EK.9010.O

Scroll to Top