Gasni kazan 200L

Osnovna namena kazana je kuvanje i priprema hrane, u hotelima, restoranima, javnim kuhinjama, dečijim ustanovama, fabrikama itd. Uređaj se koristi primarno za kuvanje velikih količina hrane, kao što su supe, povrće, meso i testenine. Uređaj može biti hermetički ili nehrmetički. Dimenzije kazana su u skladu sa svetskim standardima za kuhinjsku opremu i on čini jedan od bitnih uređaja termo bloka savremene kuhinje.
Posuda i sve spoljne stranice kazana su izrađene od visoko kvalitetnog nerđajućeg lima Č.4580. Uređaj poseduje podesive inox nogice. Paljenje i regulacija temperature se vrši manuelno pomoću gasne automatike.Kazan je opremljen slavinom za ispust hrane, baterijom za punjenje posude toplom i hladnom vodom, sigurnosnim ventilom duplikatora sa manometrom, ulivnom i izlivnom slavinom duplikatora, a kazan sa hermetičkim poklopcem poseduje i čeljusne vijke za hermetičko zatvaranje poklopca i sigurnosni ventil osnovne posude smešten na samom poklopcu kazana.
Tip uređaja GK 9020 nehermetik
Tip uređaja GK 9020H hermetik
Dimenzije mm 1000x1150x900
Zapremina lit 200
Radni pritisak osnovne posude bar 0,2
Radni pritisak duplikatora bar 0,4
Potrošnja gasa
-propan/butan ( Kg/h) 1,5
-zemni gas (m/h) 2,2

Pritisak gasa
-propan/butan (Pa) 3000
-zemni gas (Pa) 2000

Scroll to Top