Gasni kazan 300L

Osnovna namena kazana je kuvanje i priprema hrane, u hotelima, restoranima, javnim kuhinjama, dečijim ustanovama, fabrikama itd. Uređaj se koristi primarno za kuvanje velikih količina hrane, kao što su supe, povrće, meso i testenine. Uređaj može biti hermetički ili nehrmetički. Dimenzije kazana su u skladu sa svetskim standardima za kuhinjsku opremu i on čini jedan od bitnih uređaja termo bloka savremene kuhinje.
Posuda i sve spoljne stranice kazana su izrađene od visoko kvalitetnog nerđajućeg lima Č.4580. Uređaj poseduje podesive inox nogice. Paljenje i regulacija temperature se vrši manuelno pomoću gasne automatike.Kazan je opremljen slavinom za ispust hrane, baterijom za punjenje posude toplom i hladnom vodom, sigurnosnim ventilom duplikatora sa manometrom, ulivnom i izlivnom slavinom duplikatora, a kazan sa hermetičkim poklopcem poseduje i čeljusne vijke za hermetičko zatvaranje poklopca i sigurnosni ventil osnovne posude smešten na samom poklopcu kazana.
Tip uređaja GK 9030H hermetik
Dimenzije mm Ø 1200
Zapremina lit 300
Radni pritisak osnovne posude bar 0,2
Radni pritisak duplikatora bar 0,4
Pritisak gasa
-propan/butan (Pa) 2941
-zemni gas (Pa) 1962

Scroll to Top