Gasni kiper 60L

Posuda kipera izrađena je od lagiranog čelika AISI debljine 12mm.Stranice posude kipera izrađene su od legiranog čelika AISI 304 debljine 3mm.Posuda se preko mehaničkog mehanizma podiže i spušta.Stranice posude i kipera izrađenje su od legiranog čelika AISI 304.Poklopac kipera je pričvršćen na mehanizam sa torzionom oprugom za podizanje poklopca.Na podkonstrukciji kipera nalaze se 4 inox okrugle podesive nogice.Zagrevanje namirnica u posudi kipera vrši se preko gasnog gorionika na kome se nalazi pilot plamena sa elektrodom i termo elementom koji su spojeni na gasni ventil.Paljenje plamena na gorioniku vrši se preko piezo upaljača a regulacija plamena se vrši preko gasnog ventila u okviru pozicija minimalno-maksimalno.TIP
GT 9060 Zapremina
Zapremina lit 60
GASNI KIPER 80L
Posuda kipera izrađena je od lagiranog čelika AISI debljine 12mm.Stranice posude kipera izrađene su od legiranog čelika AISI 304 debljine 3mm.Posuda se preko mehaničkog mehanizma podiže i spušta.Stranice posude i kipera izrađenje su od legiranog čelika AISI 304.Poklopac kipera je pričvršćen na mehanizam sa torzionom oprugom za podizanje poklopca.Na podkonstrukciji kipera nalaze se 4 inox okrugle podesive nogice.Zagrevanje namirnica u posudi kipera vrši se preko gasnog gorionika na kome se nalazi pilot plamena sa elektrodom i termo elementom koji su spojeni na gasni ventil.Paljenje plamena na gorioniku vrši se preko piezo upaljača a regulacija plamena se vrši preko gasnog ventila u okviru pozicija minimalno-maksimalno.
TIP GT 9080
Zapremina lit 80

Scroll to Top