Gasni kiper 80L

Posuda kipera izrađena je od lagiranog čelika AISI debljine 12mm.Stranice posude kipera izrađene su od legiranog čelika AISI 304 debljine 3mm.Posuda se preko mehaničkog mehanizma podiže i spušta.Stranice posude i kipera izrađenje su od legiranog čelika AISI 304.Poklopac kipera je pričvršćen na mehanizam sa torzionom oprugom za podizanje poklopca.Na podkonstrukciji kipera nalaze se 4 inox okrugle podesive nogice.Zagrevanje namirnica u posudi kipera vrši se preko gasnog gorionika na kome se nalazi pilot plamena sa elektrodom i termo elementom koji su spojeni na gasni ventil.Paljenje plamena na gorioniku vrši se preko piezo upaljača a regulacija plamena se vrši preko gasnog ventila u okviru pozicija minimalno-maksimalno.
TIP GT 9080
Zapremina lit 80

Scroll to Top