Parni kazan 300l

-Strane i poklopac kazana su izrađeni od nerđajućeg lima inoks AISI 304.
-Gornja površina je izrađena od nerđajućeg lima AISI 304 debljine 1,5 mm.
-Poklopac kazana duboko izvlačenje za hermetičko zaptivanje mora da ima silikonsku gumu i čeljusne vijke pričvršćene za radnu ploču kazana. Na poklopcu kazana nalazi se sigurnosni ventil baždaren na pritisak od 0,2 bara.
-Poklopac kazana uravnotežen da samostalno stoji u svim pozicijama otvaranja, sa mehanizmom poklopca izrađenog od hromovanog mesinganog odlivka sa dve torzione opruge Unutrašnji deo parnog omotača je od AISI 304, dno unutrašnjeg dela posude od AISI 316 debljine 3 mm sa nagibom prema ispustu.
-Spoljni deo parnog omotača je od AISI 304, dno nerđajući lim AISI 316 (koji je otporan na soli) debljine 3 mm.
-Posuda je sastavljena od dva sloja koji čine tzv. duplikator.
Na prednjoj strani kazana ugrađen je ventil za regulaciju dovoda pare u duplikatoru. Za ispust sadržine je ugrađena ispusna slavina s konusnim dihtovanjem (promer 2”) izrađena od hromovanog mesinganog odlivka.
-Grejanje je indirektno, parom niskog pritiska.Pritisak u duplikatoru je 0.5 bara, a pritisak se očitava na manometru.Odvod pare vrši se preko brzog odvoda kondenzata na dancetu posude.
-Dimenzija kazana je Ø 1200 mm.
-Nogice štelujuće po visini od nerđajućih cevi AISI 304.
Tip uređaja GK 9030H hermetik

Scroll to Top