Samouslužne linije služe za podelu hrane u restoranima za samousluživanje. Samouslužna linija je sastavljena od rashladnih, termičkih elemenata modularnog sistema, što daje mogućnost jednostavnog formiranja linijske samouslužne jedinice ili samostojećih ostrvskih sistema u skladu sa raspoloživim prostorom.
Svi elementi samouslužne linije se izrađuju od nerđajućeg lima.
Samouslužne linije sastoje se od:

  • elementi za escajg, poslužavnike i hleb
  • topli linijski elementi za podelu toplih jela
  • hladni linijski elementi za podelu hladnih jela i salata
  • hladni linijski elementi za kolače
  • hladni linijski elementi za pića
  • linijski neutralni stolovi
  • nadogradnje staklo/inox
  • trocevne klizne rampe
  • smerne ograde

Samouslužne linije se izrađuju u skladu sa zahtevima naručioca. Visina elemenata sa nadgradnjom varira u zavisnost od zahteva kupca i to od 1200- 1500 mm, a dubina elemenata od 700-900 mm. Bazeni elementa samouslužne linije se izrađuju prema GN standardima, i u bazene se mogu smestiti više kombinacija GN posuda.

Scroll to Top