Parni kazan100l

Strane i poklopac kazana su izrađeni od nerđajućeg lima inoks AISI 304. Gornja površina je izrađena od nerđajućeg lima AISI 304 debljine 1,5 mm. Poklopac kazana duboko izvlačenje za hermetičko zaptivanje mora da ima silikonsku gumu i 4 čeljusna vijka pričvršćena za radnu ploču kazana. Poklopac kazana uravnotežen da samostalno stoji u svim pozicijama otvaranja, sa mehanizmom poklopca izrađenog od hromovanog mesinganog odlivka sa dve torzione opruge Unutrašnji deo parnog omotača je od AISI 304, dno unutrašnjeg dela posude od AISI 316 debljine 3 mm sa nagibom prema ispustu. Spoljni deo parnog omotača je od AISI 304, dno nerđajući lim AISI 316 (koji je otporan na soli) debljine 3 mm.
Posuda je sastavljena od dva sloja koji čine tzv. duplikator.
Na kontrolnoj ploči kazana nalazi se mešajuća baterija za toplu i hladnu vodu. Na prednjoj strani kazana ugrađen je ventil za regulaciju nivoa vode u duplikatoru. Za ispust sadržine je ugrađena ispusna slavina s konusnim dihtovanjem (promer 2”) izrađena od hromovanog mesinganog odlivka. Grejanje je indirektno, parom niskog pritiska.Nadpritisak u duplikatoru je 0.5 bara, a pritisak se očitava na manometru.Regulaciju snage vrši ventil za regulaciju pare.
Dimenzija kazana je 800x900x900 mm. Nogice štelujuće po visini od nerđajućih cevi AISI 304.
Tip uređaja PK 9010 nehermetik
Tip uređaja PK 9010H hermetik
Radni pritisak
– Glavne posude 0,2 bar
– Duplikatora 0,5 bar
Priključak pare col 1 1/4“
Priključak hladne i tople vode R 1/2“
Priključak za odvod kondenzata R 3/4“

Scroll to Top