Električni šporeti se prave sa dve, četiri ili šest grejnih ploča, kod kojih se temperatura reguliše preko trostepenog prekidača. Dimenzija grejne ploče je 300×300 ili 220×220 mm. Električna pećnica ima termostatsku regulaciju temperature od 50 do 300 °C. Unutar pećnice postoje klizači za tepsije.
Gasni šporeti se izrađuju sa dva, četiri ili šest otvorenih gasnih ploča i ugrađenim cevnim gorionikom unutar pećnice. Regulacija temperature i jačine plamena vrši se ručno regulacionim ventilima, a unutar pećnice termoregulacionim ventilom. Gasni ventili opremljeni su termomagnetnim osiguračem koji u slučaju gašenja plamena prekida dovod gasa kroz ventil.
Kombinovani šporeti se prave u više kombinacija i to sa četiri ili šest grejnih ploča/gorionika i pećnicom. Najčešće kombinacije su:

  • 2 grejne ploče, 2 gorionika i električna pećnica
  • 2 grejne ploče, 2 gorionika i gasna pećnica
  • 4 grejne ploče i gasna pećnica
  • 4 gasna gorionika i električna pećnica

Kod kombinovanih šporeta pećnica može biti električna – sa dvostepenom termostatskom regulacijom ili gasna sa ugrađenim gasnim gorionikom sa termostatskom regulacijom, termomagnetnim osiguračem i piezo upaljačem. Visina svakog šporeta se može namestiti preko podesivih PVC nogica.
Svi uređaji su proizvedeni u skladu sa principima HACCP, zahtevima standarda ISO 9001 i ISO 14001.
Garantni rok: 12 meseci

Scroll to Top